FÖRMODLIGEN DE MEST PRISVÄRDA MASKINERNA I NORDEN

GARANTIVILLKOR


GARANTI TID

Garanti tid för ny maskin är 12 månader, med början ifrån det datum maskinen levereras. Garantin är en RESERVDELSGARANTI, under garantitiden ersätts komponenter som kan härledas till fabrikationsfel.

Utbytt komponent skall skickas till säljande företag / ÅF inom 30 dagar därefter har säljande företag / ÅF rätt att fakturera ersatt komponent. Följande ersätts inte: Arbetskostnader, förlorad inkomst, resekostnader, analys / diagnos, frakt och stillestånd. Om fel uppstår under garantitiden skall i första hand säljande företag / ÅF kontaktas.


VILLKOR FÖR GARANTI

Maskinen skall hanteras enligt användarhandbok, service samt underhåll enligt manual .


INGÅR EJ I GARANTI

Skador som uppkommit genom felaktig hantering eller ovarsam förvaring, om angivna max lastvikter överskrids. Vid ombyggnationer reparationer eller ändringar av originalkonstruktionen, rost, färgskador, slitagedelar såsom drivremmar, batteri, lampor, bromsdelar etc.


ÖVRIGT

Vid ändringar eller modifieringar av maskinen utan godkännande av importören avbryts garantin. Vid skador, bristande funktion och kortare livslängd som orsakats av felaktigt monterade komponenter eller icke originaldelar avbryts garantin. Personlig fordran för ev. olyckor pga oaktsamhet ersätts ej. Säljande företag / ÅF / Importör bär inget ansvar som orsakats av maskinen eller dess komponenter som kan innebära rättsliga tvister eller kostnader.


SERVICE

Alla Multiloader maskiner är servade för nordiska förhållanden vid leverans.


RESERVDELAR

Vi tillhandahåller och distribuerar reservdelar till hela norden via vårat huvudlager i Sverige. Ett grundlager kommer att finnas hos oss.

Vi kan leverera reservdelar till de flesta hjulastare från Asien.


FRAKT

Den faktiska fraktkostnaden tillkommer.